Okarakterizacija smilja, Univerza na Primorskem

Bonistra je sodelovala kot delovni mentor v projektu ” Okarakterizacija smilja in proučevanje učinkov produktov smilja na oksidativni stres in vnetje”.

Univerza na Primorskem se intenzivno in poglobljeno ukvarja s proučevanjem smilja in objavlja vrsto publikacij in strokovnih člankov:

Spoznajmo laški smilj – brošura

Tehnološke smernice za gojenje laškega smilja – brošura

Helichrysum italicum ssp. italicum Infusion Promotes Fat Oxidation in Hepatocytes and Stimulates Energy Expenditure and Fat Oxidation after Acute Ingestion in Humans: A Pilot Study

A Review and Evaluation of the Data Supporting Internal Use of Helichrysum italicum

 

Date: