AlpBioEco 2020-2021

Na povabilo Gospodarske zbornice Slovenije je podjetje Bonistra aktivno sodelovalo v EU projektu v sklopi Interreg skupine alpskih držav s področja pridelave in predelave jabolk, orehov in zelišč – ALPBIOECO.

Prispevek podjetja Bonistra:

  • celodnevna delavnica od pridelave do predelave rastline smilja za namen pridobivanja hidrolata in eteričnega olja
  • oblikovanje inovativnega idejnega projekta “Destilacijski center zelišč slovenske Istre”
  • predstavitev primera dobre prakse na konferenci AlpBioEco februarja 2021 – Več tukaj
  • predstavitev v brošuri projekta AlpBioEco – Več tukaj
  • predstavitev koristnosti sodelovanja na zaključnem dogodku GZS Biogospodarstvo aprila 2021 – Več tukaj

 

Cilji projekta AlpBioEco:

Strategija EU za biogospodarstvo obravnava proizvodnjo obnovljivih bioloških virov in njihovo pretvorbo v vitalne proizvode. Razširitev biogospodarstva, zlasti na podeželju, predstavlja velik razvojni potencial. V alpskih regijah pa je ta potencial mogoče izkoristiti le, če akterji in občine tesno sodelujejo in sledijo skupnim ciljem. Splošni cilj AlpBioEco je spodbujati trajnost lokalnega gospodarstva v alpskem prostoru z valorizacijo inovativnih bioekonomskih potencialov. V našem projektu se osredotočamo na vrednostne verige hrane na osnovi biološke pridelave in botaničnih ekstraktov.

Z izvajanjem in spodbujanjem ekoloških inovacij v praksi se na primer analizirajo tri VC za jabolka, orehe in zelišča, hkrati pa se uporablja medsektorski pristop na več ravneh. MSP, grozdi in pobude, uprava in politika ter akademski svet delujejo skupaj. V poročilu o validaciji je predstavljen pristop ekoloških inovacij vzdolž vrednostnih verig proizvodnje hrane na biološki osnovi v alpskih regijah. Tako AlpBioEco povečuje zmogljivosti MSP za skupni razvoj proizvodov na biološki osnovi. S koncepti „odprte inovacije“ krepi nadnacionalno sodelovanje za ekološke inovacije v bioosnovanem gospodarstvu. Skratka, ta projekt prispeva k boljši koheziji in celostnemu teritorialnemu razvoju, saj se podeželske regije povezujejo v nove verige vrednosti na biološki osnovi. Tako bodo na različnih področjih biogospodarstva nastala delovna mesta visoke vrednosti. Na makroregionalni ravni AlpBioEco prispeva k manjšemu neskladju v alpskem prostoru.

Začetek projekta: april 2018
Zaključek projekta: april 2021

Foto in video: DEMO studio

Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa podjetja Bonistra – Več tukaj

 

Date: